info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

Nieuwsberichten

 

 • THHS wandeling op dinsdag 30 april a.s.
  Op dinsdag 30 april gaan we wandelen vanuit het Toon Hermans Huis door holle wegen over de Kollenberg langs fruitweiden in Haagsittardpark. Misschien is er nog bloesem? Waar we pauzeren is nog niet bekend.

  Vertrek: 13.00 uur vanaf het Toon Hermans Huis én 13.15 uur vanaf de parkeerplaats van het kerkhof aan de Lahrstraat (zijkant). 
  Lengte wandeling:    ca. 7 km
  Graag aanmelden:    046 – 451 6474 of info@toonhermanshuissittard.nl
  Gids: Toos van der Vring 

  Denk aan stevig schoeisel en eventueel stokken in verband met het heuvellandschap.

 • De nieuwe cursus "Verder na partnerverlies" start rond 30 april.                          Alleen komen te staan door het overlijden van je partner is een ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor het overlijden zelf, maar zeker ook voor de tijd daarna. Eerst is er de steun van familie en vrienden, maar na verloop van tijd sta je voor de vraag hoe je alleen verder moet. Juist als het overlijden al wat langere tijd achter de rug is, kan het moeilijk zijn om als alleenstaande je draai weer te vinden. Je moet alles zelf doen, alleen op dingen afgaan, je komt thuis in een leeg huis, mensen gaan soms anders met je om, enzovoorts. Het vraagt tijd en inspanning om dit verlies te boven te komen. Als je over het eerste verdriet heen bent, dient zich de volgende uitdaging aan: “Hoe bouw je verder aan een  leven dat weer de moeite waard is en waarin je je prettig voelt?” Deelgenoten in eenzelfde situatie kunnen elkaar daarbij helpen. Door opgedane ervaring en wijsheid te delen, elkaar een hart onder de riem te steken en met raad en daad bij te staan. 
  In de cursus gaat dan ook alle aandacht uit naar de invulling van dat eigen leven. De groep bestaat uit ongeveer 10 personen. De nieuwe cursus start rond 30 april 2019 en duurt 10 weken.  De kosten bedragen € 25,- voor de hele cursus”.  

 • Persbericht    Sittard, 7 maart 2019

  ONDERZOEK BEWIJST MEERWAARDE TOON HERMANS HUIS SITTARD
  Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Toon Hermans Huis Sittard aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.   

  Psychosociale Oncologische zorg
  Toon Hermans Huis Sittard (THHS) is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij THHS kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Zie voor meer informatie www.toonhermanshuissittard.nl 
  “Dat gasten de toegevoegde waarde van THHS ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren”, vertelt Lia de Loey, directeur THHS. “Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering”.

  Relatie met positieve gezondheid
  De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert THHS ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.  

  Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker1.

  Impact vergroten
  Op dit moment wordt THHS 4300 per jaar bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.  
  1 bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties


  Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.