info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

VRIENDEN VAN HET TOON HERMANS HUIS SITTARD

De enthousiaste groep “Vrienden Van” houdt zich bezig met het werven van de benodigde financiële middelen. Initiatieven en acties in dezen zijn:

 • het onderhouden van het contact met ambassadeurs en potentiële ambassadeurs.
 • het onderhouden van het contact met de Club van 100. 
 • het plaatsen van de “Toonbankjes”: de spaarpotjes  bij winkeliers op de toonbank.
 • het organiseren en/of het ondersteunen van acties van derden.  
 • het jaarlijks organiseren van diverse collectes tijdens evenementen in de stad.
 • het onderhouden van contacten met Notariskantoren om legaten, schenkingen, erfstellingen etc. bij hun cliënten onder de aandacht te brengen.
 • fondsenwerving, veelal in samenwerking met serviceclubs.

Voor meer informatie over donateur of vriend worden, download de flyer

Leden van de Vrienden Van Toon Hermans Sittard

 • Karin Reichrath (voorzitter)
 • José Waelen
 • Stef van Ool
 • Rob van Kempen                                                                                                                                                                                                                                                   
vorige
volgende