info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

Wie zijn wij

 

Het Toon Hermans Huis Sittard is één van de 75 open huizen die Nederland rijk is. Hiervan liggen er 6 in Limburg.  In Venlo, Weert, Roermond, Parkstad, Maastricht én Sittard.

Dankzij onze goed opgeleide medewerkers en beroepskrachten is het Toon Hermans Huis uitgegroeid tot een Huis waar mensen in een moeilijke periode kracht kunnen vinden.

Onze missie is: kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten.

De daarmee verbonden visie is om volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. Het Toon Hermans Huis Sittard biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn/haar kracht (weer) leert inzetten. Op die manier hopen we verschil te kunnen maken in het leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte- genezings- of acceptatieproces waarin zij zich bevinden.  

 

Jaarverslag 2021

Beleidsplan 2018-2022

Klachtenprocedure