info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

VOOR VERWIJZERS

 

In het Toon Hermans Huis Sittard kunnen mensen met kanker - en nadrukkelijk ook hun naasten of nabestaanden - terecht voor psychosociale ondersteuning, begeleiding en niet-medische vragen rondom kanker. Het huis biedt mensen die, op welke manier dan ook, met kanker zijn geconfronteerd ruimte voor gesprekken. Eén op eén of middels het contact met lotgenoten. Daarnaast biedt het Toon Hermans Huis haar gasten de mogelijkheid om tijdens een creatieve of beweeg activiteit tot ontspanning en rust te komen. 

Wanneer professionele begeleiding wenselijk is, wordt de gast in contact gebracht met een (zorg)instantie in de regio of met een van de professionele therapeuten die verbonden zijn aan het huis. Deze therapeuten hebben zich binnen verschillende disciplines gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

De gastvrouwen en gastheren – veelal ervaringsdeskundigen – hebben een intensieve scholing en training gevolgd en werken volgens interne richtlijnen. Het Toon Hermans Huis Sittard is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO

Het inloophuis in de oncologische zorgketen

THHS werkt nauw samen met andere instellingen binnen de oncologische zorgketen. De gastvrouwen en -heren hebben een vaste plek op de afdeling Oncologie van het Zuyderland MC, waar zij patiënten en hun naasten laagdrempelige psychosociale ondersteuning bieden. 

Andere samenwerkingspartners zijn onder meer palliatieve-zorgverleners, zoals Hospices en Het NPTZ: Netwerk Palliatieve Terminale Zorg. Daarnaast werken we samen met Stichting Do Some Good, Mantelzorg, Ouderenbond, Huis voor de Zorg en Stichting Wensambulance.

Voorlichting 

De medewerkers van het inloophuis geven indien gewenst voorlichting aan (huis)artsen en andere zorgverleners. Wij verzorgen ook lezingen, rondleidingen door het inloophuis of andere voorlichtingsbijeenkomsten, voor een breed publiek toegankelijk.

Zonder afspraak, zonder verwijzing

Voor een bezoek aan het inloophuis is geen verwijsbrief nodig. Ook hoeven mensen van tevoren geen afspraak te maken.

Zorgverzekeraar CZ vergoedt deelname aan de activiteiten in het inloophuis via een aanvullende verzekering tot een bepaald maximum.  Wij adviseren onze gasten contact op te nemen met hun zorgverzekeraar om te informeren of zij voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Beleidsplan 

Jaarrekening