info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

Anbi.jpg

 

Het Toon Hermans Huis Sittard heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Een aantal relevante zaken in het kader van de nieuwe regelgeving rondom de ANBI-status:

Naam van de instelling 
Stichting Toon Hermans Huis Sittard

Contactgegevens 
Paardestraat 31
6231 HB  Sittard
046-45 16 474

info@toonhermanshuissittard.nl
www.toonhermanshuissittard.nl

RSIN-nummer (ANBI nr): 8101.39.340

Fiscaal nummer: 810139340

IBAN
NL57RABO0135013232

Bestuurssamenstelling: zie organisatie/ bestuur
Beleidsplan: zie bijlage
Beloningsbeleidzie Jaarverslag 2021

Formulier publicatieplicht fondswervende instellingen: zie formulier

Alleen de directiefunctie is een bezoldigde functie. Verder worden alle andere functies uitgevoerd door vrijwilligers.  Kosten en vergoedingen:
Het bestuur en vrijwilligers ontvangen in basis geen vergoedingen. Gemaakte onkosten worden tegen overlegging van inkoopbonnen vergoed na vooraf goedkeuring. 

Het Toon Hermans Huis heeft geen winstoogmerk.

De missie van waaruit gewerkt wordt is: kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten.

De daarmee verbonden visie en doelstelling is om volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd zijn psychosociale ondersteuning en begeleiding te bieden. Het Toon Hermans Huis Sittard biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn/haar kracht (weer) leert inzetten. Op die manier hopen we verschil te kunnen maken in het leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces waarin zij zich bevinden.  

Verslag uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag 2020
Financiële verantwoording: zie jaarverslag 2020

 

vorige
volgende