info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

Rouwverwerking bij partnerverlies

 

 

Het Toon Hermans Huis biedt mensen die geconfronteerd zijn met het verlies van een dierbare de gelegenheid om hun ervaringen met elkaar te delen. We organiseren daarom, in samenwerking met Partners in Welzijn, lotgenotenbijeenkomsten.

man-alleen.jpgBinnen de beslotenheid van deze groep, kan op een vertrouwelijke manier ervaringen uitgewisseld  worden. Tijdens deze bijeenkom-sten zal stilgestaan worden bij thema’s die voor nabestaanden actueel zijn, het verwerkingsproces en alle emoties die hiermee samenhangen, steun uit de omgeving en/of onbegrip, weer grip op je leven krijgen enz.  We vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. 

Daarnaast wordt stil gestaan bij alledaagse zaken als de sociale omgeving, financiën of persoonlijke zaken van de dierbare en hoe hiermee om te gaan. Al deze aspecten krijgen aandacht en samen proberen we geleidelijk het leven weer kleur te geven.  De begeleiding is vooral gericht op het bieden van ondersteuning.

Deze cursus bestaat uit een 10-tal sessies en vindt 2x per jaar plaats. 

Wanneer: twee keer per jaar in een reeks van 10 bijeenkomsten. 

Kosten: € 25,--.

Door wie: Partners in Welzijn in samenwerking met het Toon Hermans Huis Sittard. 
Zie de agenda voor de data.