info@toonhermanshuissittard.nl

(046) 451 64 74

Paardestraat 31, 6131 HB Sittard

Verder na partnerverlies

 

 

Het Toon Hermans Huis biedt mensen die geconfronteerd zijn met het verlies van hun partner de gelegenheid om hun persoonlijke ervaringen met elkaar te delen. Wij organiseren daarom, in samenwerking met Partners in Welzijn, lotgenotenbijeenkomsten.

man-alleen.jpgBinnen de beslotenheid van deze groep, kunnen ervaringen uitgewisseld worden en zullen alle emoties die bij het verwerkingsproces naarboven kunnen komen met elkaar besproken worden. Elke deelnemer krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.  Het Toon Hermans Huis en Parnters in Welzijn zullen hierbij ondersteuning geven.

Door naar elkaar te luisteren komen de verschillende onderwerpen aan bod die door middel van thema's inzicht kunnen geven om opnieuw balans te vinden. Denk hierbij aan steun uit de omgeving of juist het onbegrip, alledaagse zaken zoals leren omgaan met het enorme gemis, proberen weer grip op het leven te krijgen, de balans vinden tussen werk en privé, persoonlijke zaken van de dierbare, contacten onderhouden of bewust nieuwe contacten aan durven gaan. 

Deze en andere aspecten krijgen de volle aandacht en samen proberen we geleidelijk het leven weer kleur te geven. 

Wanneer: twee keer per jaar in een reeks van 10 wekelijkse bijeenkomsten. 

Kosten: eenmalige bijdrage van € 25,--.

Door wie: Partners in Welzijn in samenwerking met het Toon Hermans Huis Sittard. 


Zie de agenda voor de data.