ANBI

Naam: Toon Hermans Huis Sittard
Fiscaal nummer: 810139340
Contactgegevens:
Toon Hermans Huis Sittard
Paardestraat 31
6131 HB Sittard
Tel: 046-4516474
l.deloey@toonhermanshuissittard.nl
www.toonhermanshuissittard.nl

Bestuurssamenstelling: zie organisatie/ bestuur
Beleidsplan: zie bijlage:
Beloningsbeleid: zie ( financieel) jaarverslag. Alleen de directiefunctie is een bezoldigde functie. Verder worden alle andere functies uitgevoerd door vrijwilligers.

Doelstelling: : mensen met kanker mogelijkheden bieden zichzelf te zijn, en van daaruit hun weg te zoeken bij de aanpak van hun problemen; als wegwijzer te fungeren voor mensen met kanker en hun partners, familieleden en andere betrokkenen; ondersteuning te bieden bij de aanpak van de problemen en de gevolgen ervan en tot slot het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag
Financiële verantwoording: zie jaarverslag

Copyright: Marloes Beurskens PR & Communicatie / Reclamebureau Magenta, Sittard en Toon Hermans Huis Sittard 2013 | Fotografie: Gé Beurskens, Reclamebureau Magenta, Sittard/ Alle rechten voorbehouden.

 Deze website is ontwikkeld door Websignaal